Den romerska teatern i Cartagena

Cartagena är en stad med drygt 200 000 invånare i regionen Murcia i södra Spanien. Cartagena har varit en levande och bebodd stad i mer än 2000 år, till stor del tack vare dess läge – Cartagena hade en försvarbar hamn som var en av de viktigaste i hela västra Medelhavet. Staden hade sin storhetsperiod under det romerska riket, då den kallades Carthago Nova (Nya Karthago), och detta har lämnat många spår i dagens Cartagena i form av en mängd historiska byggnader. Romarna var till exempel kända för sina badhus, men detta är något som inte finns bevarat i Cartagena. Invånarna får därför nöja sig med att bada i badkar i sina egna hem. En av de viktigaste kvarlämningarna från romartiden i staden är dock den romerska teatern, som byggdes mellan år 5 och år 1 f. Kr. Teatern hade plats för ungefär 7000 åskådare, och var aktiv i ungefär 200 år, men under 200-talet e. Kr. byggdes en marknad över teatern, då man återanvände en del av teaterns byggmaterial. Man tror att denna marknad övergavs efter en brand i Cartagena år 425, som orsakades av det germanska folket vandalerna. På 500-talet e. Kr. skulle dock platsen återigen användas för en marknad, denna gång under det bysantinska riket.800px-Teatro_Romano_de_Cartagena

Under 1200-talet försvann än mer av teatern då man byggde stadens nu äldsta katedral över den övre sektionen. De första delarna av teatern återupptäcktes igen år 1988, i samband med att man skulle bygga ett centrum för konst och hantverk på platsen. Det var arkeologen Sebastián Ramallo Asensio från Universidad de Murcia som gjorde upptäckten. Därefter påbörjades arkeologiska utgrävningar, under ledning av Ramallo Asensio, samt ett arbete med att restaurera teatern. Teatern hade bevarats i mycket gott skick, och hela 60 procent av det ursprungliga materialet hittades begravt under marken. Arbetet blev delvis färdigt år 2008, och samma år kunde man också öppna det museum om teatern som byggts i samband med restaurationsarbetet. Idag går det att besöka teatern som turist, och vandra runt på scenen och på de olika sittsektionerna. Samtidigt fortgår arbetet med restaurationen, framförallt med teaterns portal, ett arbete som man inte beräknar kommer att vara helt klart förrän 2020. Arbetet görs med noggrannhet, och man åtskiljer tydligt de delar som är från den ursprungliga teatern och det som byggts till med nytt material. Kanske kommer man snart att återigen kunna se pjäser på den mer än 2000 år gamla teatern.

 

Taggar: , , ,

 

Fler artiklar om Okategoriserade