Colosseum

I centrala Rom, i Italien, ligger den absolut största amfiteatern i världen. Till skillnad mot vad de flesta tror är det officiella namnet på denna spektakulära byggnad Amphiteatrum Flavium, på svenska Den flaviska amfiteatern. Namnet har den fått efter den släktdynasti, den flaviska ätten som innehade den kejserliga makten vid tiden för dess uppförande. Vespasianus var den kejsare som, år 70 före vår tid, tog initiativ till att uppföra den här mycket kända ellipsformade amfiteatern. Bygget kom att slutföras under Vespianus sons, kejsar Titus’, ledning. Det var Domitianus, Vespasianus yngre son, som konstruerade amfiteaterns underjordiska system av tunnlar, vari djur och slavar var inhysta. Genom Domitianus’ försorg byggdes Colosseum ut för att öka publikkapaciteten.

Naturligtvis handlar det om den mytomspunna amfiteatern Colosseum, skådeplats för allt från publika avrättningar, strider mellan vilda djur eller mellan vilda djur och människor. Colosseum var även en av de amfiteatrar där spännande och exalterande evenemang som gladiatorspel, teateruppsättningar baserade på klassisk mytologi och skensjöslag, liksom rekonstruktioner av berömda strider, gick av stapeln.

 

Amfiteater – vad är det
En amfiteater är en rundteater som betecknar en teater där publiken är uppställd runt själva skådeplatsen. Skådeplatser som dessa benämns idag som arenor eller stadiums.

Självklart ställer vi oss idag frågande till vilken teknik romarna använde för att fylla amfiteatrarna med tillräckligt vatten för att hålla skepp flytande under sjöslag. Hur löste man exempelvis problemet att tömma arenan på så mycket vatten tillräckligt snabbt så att gladiatorspel och andra skådespel kunde genomföras ett efter det andra. Just den snabba övergången mellan vatten- och jordbaserade skådespel verkar ha varit en stor attraktion i sig självt.

 

Smått och gott
Med en omkrets på 524 meter och är 48 meter hög skattas det att Colosseum kunnat ta emot mellan 50 000 och som mest 87 000 åskådare.

 

Panem et Circenses
Bröd och skådespel myntades först av den romerske diktaren Juvenalis, under det första århundradet efter vår tid. Vad han åsyftade var aristokratins gåvor i form av livsmedel och vete till de lägre klasserna i samband med stora skådespel. Juvenalis menade att den här typen av gåvor var ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Något även dagens makthavare och elit tycks ha tagit intryck av …

Colosseum 22

 

Taggar: , , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Teater